Print Friendly, PDF & Email

Hvem er Avichem ApS?

Avichem blev grundlagt i 2005 af kemiingeniør Anette Østerby som en rådgivningsvirksomhed indenfor kemikalier, miljø og sikkerhed. I 2012 blev Avichem Aps stiftet. I 2013 blev første version af Chemical Online Service (COS)  introduceret, vores webbaserede kemividensløsning til produktions- og service virksomheder. I COS har vi samlet al den viden og erfaring, vi har opbygget gennem 28 års arbejde indenfor kemikalieområdet. Siden første version blev introduceret, har vi hvert eneste år introduceret nye versioner af COS, med nye løsninger og funktioner, der lette dagligdagen for vores kunder.

Se mere her om baggrunden for udvikling af COS.

Vores overordnede mål er, at gøre det let for vores kunder at leve op til de mange regler og krav, vi har på kemikalieområdet. Ved at sikre overblik over og kontrol med de kemiske farer på virksomheden, skaber vi tryghed blandt medarbejdere, ledelse, bestyrelse og andre interessenter.

Se mere her om vores vision og mission.

Rådgivning og services

Vi tilbyder abonnementer på vores kemividensløsning:

 • Chemical Online Service (COS)

Vi tilbyder også rådgivning indenfor følgende områder:

 • Kemikaliestyring og kemikalieledelse
 • Kemisk APV og kemisk risikovurdering
 • Kemisk gennemgang/audit af virksomheden
 • Udarbejdelse af kemikaliedokumentation
 • Kemikalie klassificering og mærkning, herunder udarbejdelse af fareetiketter
 • Anmeldelse, -registrering mv (myndighedskrav)
 • Sikkerhedsrådgivning ved afsendelse og transport af farligt gods
 • ATEX vurdering og zoneklassificering af områder, hvor der anvendes kemikalier
 • Oplag af kemikalier, herunder gifte, brandfarlige væsker og gasser
 • Rådgivning ved implementering af ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001
 • Udvikling af god Sikkerhedskultur

Vi tilbyder også undervisning og uddannelse indenfor vores kompetence områder:

 • Undervisning i gældende regler
 • Undervisning i brug af COS løsning
 • Undervisning i hvordan din virksomhed, kan arbejde på at skabe resultater med kemikalieledelse

Kunder 

Vores kunder kan trække på en stor viden indenfor vores kerneområder. En viden, der er samlet gennem 25 års rådgivning af mere end 200 virksomheder indenfor en lang række forskellige brancher og industrigrupper.

Hvem er vores kunder?

 

Del siden