Print Friendly, PDF & Email

Hvorfor fokus på sikkerhedskultur?

Mange virksomheder har allerede indført arbejdsmiljø- og miljøledelse og endda opnået et certifikat efter OHSAS 18001 og ISO 14001, i håb om at kunne skabe en høj grad af sikkerhed for medarbejdere og miljø.

Den mere strukturerede måde at arbejde på, har da heldigvis også medført en reduktion i antallet af ulykker og uheld på langt de fleste arbejdspladser. Men mange oplever stadig uheld og ulykker, hvor medarbejdere kommer til skade.

Ønsker man en kultur med 0 ulykker, skal ledelsessystemet suppleres med sikkerhedskultur programmer, der har fokus på at skabe sikker adfærd og personlig ansvarlighed hos alle ansatte på virksomheden.

Vi ved alle at ulykker koster meget, både for de familier det går ud over (livskvalitet og økonomi), for de virksomheder hvor ulykkerne sker (image og økonomi) og for samfundet (økonomi). Derfor tænker langt de fleste virksomheder også i investering i stedet for udgifter, når de ønsker at forbedrer arbejdsmiljøet.

Investering i sikkerhed betaler sig

Der er lavet mange undersøgelser og analyser for at få en bud på om sikkerhed betaler sig. Og de viser at investeringer i bedre arbejdsmiljø bliver betalt tilbage et sted mellem 0,95 og 2,7 gange – afhængig af typen af investering.

Laveste tilbagebetaling pr. investeret krone:

Træning og investering i personligt sikkerhedsudstyr

Højeste tilbagebetaling pr. investeret krone:

Indsatser rettet mod at ændre / undgå farlige situationer ifm. arbejdet

Positive følgevirkninger

Grunden til at der er et positivt ROI (Return on Investment), på helt op til 2,7 kr. pr investeres kr., er at virksomheder, der investerer i arbejdsmiljø oplever en række positive følgevirkninger bl.a. lavere personaleudskiftning, højere produktivitet, større kundetilfredshed, øget kvalitet, øget innovation og mere motivation hos medarbejderne.

Vi er så heldige, at vi på sikkerhedsområdet ikke har modstridende interesser blandt ledelse/ medarbejdere/ interessenter.

Del siden