Print Friendly, PDF & Email

Nul arbejdsulykker 

Hvor finder jeg mere viden?

Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd har udgivet 30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker. Metoderne har alle været brugt med succes i danske og udenlandske virksomheder. Beskrivelserne er udarbejdet af professionelle rådgivere, der har brugt metoderne i praksis.

 

De 30 metoder

Sikkerhedsledelse og -politik

1.1 – Sikkerhedsledelse og sikkerhedspolitik
1.2 – Sikkerhedsledelse – elementer og arbejdsformer
1.3 – Forandringsledelse og orkestrering
1.4 – Målstyring og måldialog

Intern sikkerhedsdokumentation og -gennemgang

2.1 – Intern sikkerhedsdokumentation
2.2 – Virksomhedens anvendelse og vedligeholdelse af sikkerhedsdokumentation
2.3 – ISOBAR – intern sikkerhedsgennemgang
2.4 – “Mønsterarbejdspladsen” – metode til intern sikkerhedsdokumentation

Økonomisk vurdering af sikkerhed

3.1&2 – Økonomisk vurdering af arbejdsulykker

Sikkerhedskultur

4.1 – Ændring af sikkerhedskulturer
4.2 – Analyse af sikkerhedskulturer

Læring af ulykker

5.1 – Tabsårsagsmodellen
5.2 – Tripod – metode til læring af ulykker
5.3 – Sikkerhedsorganisationens værktøj til læring af ulykker

Medarbejderinvolvering 

6.1 – Sikkerheds Element Metoden
6.2 – ERFO – inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker
6.3 – RIV – inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker
6.4 – Systematisk orden og ryddelighed – 5*S

Sikkerhedstræning 

7.1 – Sikkerhedstræning for ledere
7.2 – Systematisk sikkerhedstræning i virksomheden
7.3 – Sikkerhedstræning med fokus på organisatorisk adfærd

Identificering af risici 

8.1 – Arbejdssikkerhedsanalyse
8.2 – Risikovurdering af maskiner og tekniske hjælpemidler
8.3 – Vejledning i risikoanalyse
8.4 – Identificering af farekilder og vurdering af ulykkesrisici

Krav til leverandører 

9.1&2 – Virksomhedens arbejdsmiljøkrav til maskiner og tekniske hjælpemidler
9.3 – Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde

Beredskab 

10.1 – Planlægning af beredskab – herunder beredskabsplan for krisehjælp.

 

Du kan læse mere om de 30 metoder – her.

 

Del siden