Gravide, ammende og kemikalier

Med års mellemrum er der nyheder og undersøgelser, som viser at gravide og ammende er bekymrede over udsættelse for skadelige kemikalier, og de er ofte ikke bevidst om, hvordan de skal beskytte sig bedst muligt. Det er helt naturligt, at kommende og nybagte forældre er ekstra bekymrede – og det er der god grund til.

Arbejdsgiveren og COS kan hjælpe (kommende) gravide og ammende medarbejder

Som beskrevet nedenfor, skal den gravide medarbejder forholde sig til kemikalier på arbejdspladsen allerede før hun bliver gravid. Det kan sætte medarbejderen i et dilemma med hensyn til, hvornår hun ønsker at inddrage arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren kan hjælpe kvindelige ansatte ved altid at kommunikere tydeligt om risikoen ved de kemikalier, som anvendes på arbejdspladsen. Anvender arbejdsgiveren kemikalieledelsessystemet COS, kan alle medarbejdere få viden om, hvilke kemikalier der udgør en særlig fare for gravide og ammende. Dermed kan gravide eller ansatte med tanker om at blive gravide bedre hjælpe sig selv.

Chemical Online Service (COS)

Kender I de skadelige kemikalier?
– COS gør det muligt for jer

Med COS ved I, hvilke kemikalier gravide og ammende skal undgå.
På den måde bliver det en mere tryg arbejdsplads for alle.

Læs mere om COS →

COS Chemical Online Service

Hvorfor er kemikalier ekstra farlige for gravide og ammende?

Kemiske stoffer kan i nogle tilfælde have en større effekt på fostre og spædbørn sammenlignet med voksne mennesker. Det er særligt hormonforstyrrende stoffer, som påvirker fostre og spædbørn i særlig høj grad i forhold til deres udvikling og risiko for følgeskader senere i livet.

Hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer, tungmetaller og flygtige organiske stoffer er og skadelige for voksne personer. Kommende og nybagte forældre kan dog ikke bruge de officielle grænseværdier, da kemikalier kan have særlig stor skadevirkning på fostre og spædbørn. Noget tyder på, at kemikalier kan have en stor påvirkning af børns udvikling, hvis moderen udsættes for skadelige kemikalier allerede i starten af graviditeten eller måske endda før graviditeten. Derfor skal gravide og ammende som udgangspunkt helt undgå udsættelse skadelige kemikalier.

FAKTABOKS :
Kemikalier er en fast del af vores hverdag. Kemikalier har mange gode egenskaber, som generelt gør livet lettere for os. Det er f.eks. produkter til rengøring, overfladebehandling, maling, kosmetik og hudpleje, vaskemidler, olie mm., og så er der alle de kemiske produkter, som anvendes i industriel sammenhæng.

Med et abonnement på COS får i en liste over alle de kemiske produkter på arbejdspladsen, som kan være skadelige for graviditeten, fosteret og spædbarnet. Det omfatter også kræftfremkaldende stoffer, organiske opløsningsmidler, hormonforstyrrende stoffer, kviksølv og kviksølvforbindelser samt stoffer, der kan optages gennem huden.

Hvornår skal der udarbejdes en APV for gravide og ammende?

Når arbejdsgiveren bliver bekendt med, at en ansat er gravid eller ammer, skal arbejdsgiveren sørge for, at det bliver vurderet, om den ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der indebærer en fare for graviditeten eller amningen. Denne risikovurdering bliver også ofte omtalt som gravid-APV.

Andre arbejdsforhold som gravide skal undgå

Kemiske påvirkninger, Stød, vibrationer, støj, ultralyd, ioniserende stråling, elektromagnetisk påvirkning (også kaldet ikke-ioniserende stråling), ekstrem kulde og varme, langvarigt stående og gående arbejde, løftearbejde, natarbejde og særlige sygdomme er andre forhold, som kan udgøre en særlig risici for gravide og ammende.

Bliv klogere i Miljøstyrelsens og Arbejdstilsynets vejledninger til gravide og ammende:

Hormonforstyrrende stoffer (Endocrine disruptors, ED) er mistænkt for at bidrage til en stigende forekomst af forskellige tilstande og sygdomme, fx misdannede kønsorganer hos drengebørn, nedsat fertilitet, udvikling af fedme og diabetes og påvirkning af hjernens udvikling.

Hormonforstyrrende stoffer

Hormonforstyrrende stoffer (Endocrine disruptors, ED) er mistænkt for at bidrage til en stigende forekomst af forskellige tilstande og sygdomme.

PFAS stoffer påvirker miljøet

PFAS

PFAS er en global miljøudfordring, som udgør en trussel for miljøet, dyr og mennesker. Bliv klogere på, hvordan du finder ud af, om der er PFAS i jeres produktion.

APV / Kemisk risikovurdering

APV / Kemisk risikovurdering

Bliv klogere på hvordan man forbereder, gennemfører og implementere kemisk APV også kendt som en kemisk risikovurdering.

Chemical Footprint (cfp)

Chemical Footprint (cfp)

Chemical Footprint (cfp) er en målbar metode, der kan benyttes af investorer, indkøbere og andre interessenter, til at vurdere og benchmarke virksomheder.

Arbejde med isocyanater sprøjtemaling

Arbejde med isocyanater

Den 15. april 2023 trådte ændrede regler om isocyanat-uddannelse i kraft for at bringe de eksisterende danske regler på niveau med EU’s minimumskrav.

Kemikalielovgivning og compliance

Kemikalielovgivning og compliance

Her kan du læse mere om, hvordan I kommer i mål med at sikre overensstemmelse (compliance) med kemikalie-lovgivningen.