4 pesticider er under mistanke. International undersøgelse viser, at der kan være en sammenhæng mellem visse pesticider og børneleukæmi. Forskerne er usikre. Ministeren ønsker at følge undersøgelsen.

De fire pesticider, som er blevet undersøgt, er: pendimethalin, bromoxynil, ioxynil og fluoxypyr. Heraf er ioxynil allerede forbudt. Bromoxynil er i forvejen under mistanke for at være hormonforstyrrende og skadelig for fostre, og Danmark vil presse på for et forbud i EU hurtigst muligt, hvis det skulle vise sig, at der er dokumentation for, at disse stoffer giver børn kræft.

Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om undersøgelsen.