UFI Unique Formula Identifier

Alle kemiske blandinger skal indberettes, hvis de er klassificeret som farlige på grund af deres sundhedsvirkninger eller fysiske virkninger.