Ansatte skal beskyttes mod epoxy og isocyanater 

Marts 2017

Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi, så de ikke bliver syge af at gå på arbejde.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil have gennemført en række forslag fra Arbejdsmiljørådet om epoxy og isocyanater. Forslagene indebærer blandt andet, at virksomhederne skal have mere information og vejledning om arbejde med epoxy og isocyanater, og mulighederne for at skifte til mindre farlige stoffer skal kortlægges. Samtidig styrkes håndhævelsen af reglerne om epoxy og isocyanater gennem øget vejledning og instruktion til de tilsynsførende.

Beskæftigelsesministeriet anmodede i 2016 Arbejdsmiljørådet om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle undersøge, hvordan ansatte effektivt kan beskyttes bedre mod epoxy og isocyanater på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørådet udarbejdede i alt 19 forslag. Disse forslag vil beskæftigelsesministeren nu sikre bliver rullet ud på landets arbejdspladser.

De indebærer bl.a.:

Udarbejdelse af en række vejledninger om anvendelse af epoxy og isocyanaler herunder:

De krav, der stilles til arbejdsgiveren i forhold til substitution, arbejdspladsindretning, uddannelse, oplæring, instruktion og tilsyn, hyppighed af tilsyn, AMOs opgaver, medarbejdernes rolle og ansvar, korrekt anvendelse af personlige værnemidler og helbredsundersøgelser.

Forbedret tilsyn med anvendelse af epoxy og isocyanater af Arbejdstilsynet, herunder:

Arbejdstilsynet udarbejder en tilsynsinstruks på området til egne tilsynsførende, der sikrer effektivt håndhævelse af reglerne om arbejde med epoxy og isocyanater.

Nye krav til epoxy og isocyanat uddannelsen

Større vægtning af praktiske øvelser ved den lovpligtige epoxy og isocyanat uddannelse fx i form af indarbejdelse af sikre rutiner i anvendelse af personlige værnemidler. Desuden indførelse af en test, der skal gennemføres tilfredsstillende, før der kan udstedes et uddannelsesbevis. Der skal indføres en ordning for generhvervelse af uddannelsesbeviset fra den lovpligtige uddannelse.

Dispensationsansøgninger og vidensdeling

Arbejdstilsynets skal fastlægge en ny fast procedure for behandling af dispensationsansøgninger, herunder rutiner for opsamling og videregivelse af erfaringer fra tilsyn ved ansøgning og genansøgning af dispensationer fra sprøjteforbud.

Arbejdsmiljørådet nedsætter nu en følgegruppe, som skal følge gennemførelsen af forslagene.

Du kan se Arbejdsmiljørådets anbefalinger her.