Arbejdstilsynet vil tjekke certificeringsordningen ved at gennemføre 500 undersøgelsesbesøg på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat. Besøgene starter 1. juli og kører tre år frem. Formålet med de 500 besøg er at undersøge, hvorvidt certificeringsordningen lever op til, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer på certificerede eller recertificerede virksomheder. Se mere her