Center for Hormonforstyrrende Stoffer har udarbejdet det faglige baggrundsmateriale for listen over hormonforstyrrende stoffer, herunder vurderinger af, om en række navngivne stoffer lever op til kriterierne for at være hormonforstyrrende.

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Syddansk Universitet har i et projekt for Miljøstyrelsen lavet en slags listernes liste over mistænkte hormonforstyrrende stoffer og vurderet den videnskabelige litteratur for en række af stofferne. Det er sket ud fra de kriterier, som EU, efter mange års forsinkelse, har fastsat for biocider og pesticider.

Miljøstyrelsen har støttet projektet, fordi den videnskabelige dokumentation kan bruges til at påvirke EU reguleringen, så den beskytter forbrugerne og miljøet bedre end hidtil.

I projektet er 19 stoffer blevet identificeret som hormonforstyrrende, og for ni af stofferne er der tale om ny identifikation. Ti af stofferne er tidligere blevet identificeret som hormonforstyrrende af CeHoS, jf. WHO’s definition, men disse stoffer er nu blevet vurderet på ny i forhold til kriterierne for biocider og pesticider, som først er trådt i kraft i år.

Læs rapporten her