Arbejdstilsynet gennemfører fra november 2020, brancherettet tilsyn på virksomheder i metal og maskinindustrien med særligt fokus på kemi og ergonomi.

I metal- og maskinindustrien er støv, svejserøg, epoxy og olieprodukter nogle af de hyppigste årsager til anmeldelse af luftvejs- eller hudsygdomme.

Hvis ikke I er kommet i gang med at udarbejde kemiske risikovurderinger, er der en god idé, at I går igang, da det med stor sandsynlighed vil blive omdrejningspunktet ift. den kemiske del af tilsynsbesøget.  Arbejdstilsynet er begyndt at give påbud på området.

 

Men venlig hilsen

Avichem