Avichem tager nu det helt naturlige, næste skridt. Vi udbygger nu vores kemikaliestyringssystem Chemical Online Service med en helt ny miljøportal. Fremover vil vi også kunne tilføre vores kunder viden om indhold af miljøfarlige stoffer i de kemiske produkter, de anvender.