EU’s medlemslande har i en afstemning i dag anerkendt fire phthalater som hormonforstyrrende for mennesker. Den historiske afstemning betyder, at EU for første gang optager stoffer som hormonforstyrrende for mennesker på den såkaldte Kandidatliste over særligt problematiske stoffer. Phthatalaterne bruges som blødgørere i forskellige plastikprodukter – fra vinylgulve til fodbolde, ledninger og badeforhæng