Reglerne for grænseværdien for chrom 6 i arbejdsmiljøet bliver strammet. Stramningen betyder, at grænseværdien bliver sænket til en femtedel af den gældende grænseværdi og kommer på niveau med den laveste i EU. Og målet er efter fire år at sænke grænseværdien yderligere. Derudover afsøges muligheden for at stille skærpede krav til oplæring, målinger og vejledningsmateriale.

Den nye grænseværdi for chrom 6 vil lyde på 0,001 mg/m3. Derved får Danmark den strammeste grænseværdi i EU sammen med Holland og Frankrig. Efter fire år er det hensigten at grænseværdien skal sænkes yderligere til 0,00025 mg/m3.

Læs mere hos Arbejdstilsynet her