Print Friendly, PDF & Email

Kemisk APV og kemisk risikovurdering

Rådgivning ved udarbejdelse af kemisk APV på processer

Vi gennemgår alle de af jeres arbejdssteder, hvor der håndteres og anvendes kemikalier, herunder også rengøring, vedligeholdelse og reparation. Vi kigger på alle jeres processer, fra kemikalierne kommer ind på virksomheden til de forlader virksomheden igen i form af produkter eller affald.

Ved hver proces kigger vi på:

 • Om der er risiko for akutte farer fx forbrænding, forgiftning, ætsning, svimmelhed, eksem
 • Om der er risiko for der kroniske farer på fx nervesystem, organer, allergi, kræft, skader på reproduktion- og arveanlæg
 • Om der er risiko for skader, ved uheld og ved svigt af udstyr, herunder hvordan jeres nødberedskab fungerer i disse situationer
 • Om der er mulighed for substitution ved at fjerne farlige kemikalier /processer med mindre farlige
 • Hvilke foranstaltninger fx udsugning / brug af værnemidler, der er truffet eller skal træffes for at beskytte mod farerne.

I får en rapport med billeder, konklusioner og anbefalinger.

Hjælp til kemisk APV som en del af COS

Når der skal udføres en “Kemisk APV” eller en kemisk risikovurdering, kan det godt være svært, at vurdere farligheden af de kemikalier, der indgår i processen, fx:

 • Kan kemikaliet afgive dampe?
 • Er de dampe der evt. afgives farlige?
 • Kan dampene, tågerne, støvet forårsage eksplosioner?
 • Indeholder kemikaliet stoffer med akutte virkninger som forgiftning, ætsefarer mm?
 • Indeholder kemikaliet stoffer med langtidsfarer som kræft, reproduktionsskader, allergi mv?
 • Kan stofferne optages gennem huden?

I Chemical Online Service (COS) laver vi disse vurderinger af Jeres kemikalier. Desuden indeholder COS en række værktøjer, der letter arbejdet med kemisk APV, bl.a. et værktøj til proces APB, som er en proces arbejdspladsbrugsanvisning til medarbejderne, der indeholder resultaterne af den kemiske APV. Se mere under COS og kemisk APV – nedenfor.

Se mere om vores COS abonnementer her

Del siden