Print Friendly, PDF & Email

Kemikalielovgivning og sagsbehandling

En af Avichems kerneopgaver er at hjælpe vores kunder til compliance med kemikalielovgivningen. Det gør vi bla. via følgende ydelser:

Kemiaudit – Gennemgang af virksomheden 

I en kemiaudit gennemgår vi jeres virksomhed eller de fabriksafsnit, hvor der håndteres og anvendes kemikalier. Målet er at afdække om kemikalielovgivningen er fulgt, og at finde frem til hvad der evt. skal ændres for at sikre, overensstemmelse. Det aftales på forhånd hvilket fokus der lægges ved gennemgangen.

Ved en gennemgang tjekker vi typisk:

 • Om regler ved håndtering og brug af kemikalier efterleves
 • Om klassificerings- og mærkningsregler er overholdt
 • Om regler for oplag af fx gifte, gasser, brand- og miljøfarlige væsker er overholdt.
 • Om regler for farligt gods er overholdt
 • Om regler for affald er overholdt
 • mm

I får en rapport med billeder, konklusioner og anbefalinger til forbedringer.

Sagsbehandling af specifikke kemikalieopgaver 

Der er også mulighed for at lægge konkrete kemikalie opgaver over til Avichem, så vi arbejder som en del af jeres miljø- og arbejdsmiljøorganisation og løser jeres kemitunge opgaver. Det kunne fx være:

 • Vurdering af konsekvenserne ved indførelse af nye kemikalier
 • Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger
 • Klassificering og mærkning af egne blandinger og opløsninger
 • Udarbejdelse af kemikaliedokumentationen til myndigheder eller certificeringsselskaber
 • Anmeldelse til det danske produktregister ved import,
 • Indhentning af gifttilladelse ved brug og salg,
 • Anmeldelse /godkendelse ved brug af kræftfremkaldende stoffer

Abonnement på COS 

Med et abonnement på COS, overvåger vi løbende dine kemikalier, viden om kemiske stoffer og viden om kemikalie lovgivning. Et abonnement indeholder også en vurdering af Jeres produkter op imod gældende kemikalielovgivning, så I får overblik over hvilke kemikalier, der er omfattet af hvilke lovkrav.

Se mere om værktøjerne i COS her

Se mere om vores COS abonnementer her

Del siden