Print Friendly, PDF & Email

Få styr på dine SDS og APB med COS

Med et Chemical Online Service (COS) er en kemikalievidens løsning til virksomheder der anvender kemikalier. Et COS abonnement er et abonnement på data, viden og services, hvor I udover viden, også får et supergodt styringsværktøj, der sikrer Jer overblik over virksomhedens kemikalier. Dvs hvilke kemikalier I anvender og hvor I anvender dem. Da COS er et web baseret system, er der adgang til data og viden uanset, hvor I arbejder, bare der er adgang til internettet.

Vedligeholdelse af sikkerhedsdatablade (SDS)

Med et COS abonnement:

 • Får I opdateret og vedligeholdt sikkerhedsdatabladene (SDS) på Jeres produkter
 • Bliver I varslet, ved ændringer i SDS
 • Får i vurderet datakvaliteten af SDS og bliver informeret ved uoverensstemmelser i data
 • Får I adgang til SDS arkiv over gamle udgaver af SDS på jeres produkter

Den løbende opdateringsproces af SDS er meget tids- og ressourcetung, men yderst vigtig, idet en lang række andre beslutninger og processer i virksomheden hviler på, at dette datagrundlag både er rigtigt og opdateret. Se explainer.

Udarbejdelse og vedligeholdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)

Med et COS abonnement:

 • Får I udarbejdet jeres arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)
 • Får I løbende vedligeholdt jeres arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) ved ændringer i SDS
 • Bliver I varslet, ved ændringer i APB
 • Får i værktøjer til proces APB’er

Den løbende opdateringsproces af APB er både meget tids- og kompetencetung, idet alle produkter bliver vurderet for en lang rækkelovkrav, som alle gøres tilgængelige for brugeren i APB’en. Det er fx:

 • Lovkrav til særlig uddannelse af brugeres
 • Lovkrav til anvendelsesbegrænsninger for bestemte brugergrupper
 • Særlige lovkrav til brug af værnemidler
 • Særlige lovkrav til opbevaring af produktet
 • Særlige lovkrav til håndtering af produktet
 • Særlige farer ved produktet, fx eksplosionsfare
 • Særlige lovkrav til bortskaffelse af produkter

Overblik over andre kemikalie dokumenter

Med et COS abonnement:

 • Får I overblik over hvilke produkter I har eksponeringsscenarier på
 • Får I viden om hvilke produkter der kræver særlig dokumentation fx i form af tilladelser fra myndighederne.
 • Får I mulighed for at samle og gøre de officielle kemikalie dokumenter tilgængelige til brugerne i Jeres organisation som fx anmeldebreve fra produktregisteret, gifttilladelser, kræftanmeldelser mm.

Se mere om vores COS abonnementer her

Del siden