Kontrol af virksomhedernes håndtering af ES og SDS

Dato: marts 2017

EU’s håndhævelsesudvalg besluttede tilbage i juni 2015, at der i 2017 skulle gennemføres en kontrol af forpligtelserne i REACH vedr. de udvidede sikkerhedsdatablade (e-SDSS) og eksponeringsscenarier. Derfor er Arbejdstilsynet lige nu i samarbejde med Miljøstyrelsen i gang med at udføre inspektioner i Danmark for at undersøge kvaliteten af sikkerhedsdatabladene, som indeholder vejledninger om sikker brug af kemikalier.
Formålet med inspektionen er at sikre, at de arbejdstagere, der håndterer farlige kemikalier, får en tilstrækkelig og korrekt information om sikker brug.

Overensstemmelse mellem SDS/ES og kemikaliesikkerhedsrapporter

Inspektionen vil tjekke om de udvidede sikkerhedsdatablade matcher de informationer der fremgår at de kemikaliesikkerhedsrapporter som producenterne af de kemiske stoffer har udarbejdet.

Kvaliteten af eksponeringsscenarier (ES)

Eksponeringsscenarierne, som er vedhæftet sikkerhedsdatabladene vil også blive gennemgået. Et eksponeringsscenarie beskriver størrelsen og karakteren af eksponeringer og farer, ved fremstilling eller anvendelse af et kemisk stof til et bestemt formål. Det rådgiver også om, hvordan eksponeringen af mennesker og udledning til miljøet kan kontrolleres.

Kommunikationen vedr. ES i forsyningskæden, herunder instruktion af arbejdstageren

Inspektionen vil også kortlægge, hvor effektivt de udvidede sikkerhedsdatablade gives videre og kommunikeres hele vejen gennem forsyningskæden, dvs. fra producenter af kemikalier til brugerne.

Efterlevelse af sikkerhedsforanstaltningerne i SDS/ES på arbejdspladserne

Og tilslut vil inspektionen undersøge, om arbejdstagere rent faktisk respekterer sikkerhedsoplysninger på deres arbejdspladser, dvs. om de følger de sikkerhedsinstrukser, der er angivet i SDS og ES.
Kampagnen vil kører hele i 2017 og resultater vil blive samlet og offentliggjort i 2018.

Hvis du ønsker at få svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er et eksponeringsscenarie?
  • Hvornår skal der være et eksponeringsscenaie (ES)?
  • Er der sprogkrav til et eksponeringsscenarie (ES)
  • Hvilke forpligtelser har I, når I modtager et eksponeringsscenarie (ES)?
  • Hvad skal I gøre, når I modtager et eksponeringsscenarie (ES)?
  • Hvordan læser jeg et eksponeringsscenarie (ES) og hvad betyder forkortelserne?

Så læs mere om eksponeringsscenarier (ES) her