I 2018 blev der gennemført et kontrol tjek på indhold af SVHC stoffer (substances of very high concern) i artikler. Kontrollen blev gennemført i 15 EU lande.

I kontrollen blev der fokuseret på artikler vi møder i vores dagligdag, som fx. tekstiler , der benyttes i husholdningen, el kabler og el-artikler, byggematerialer og  artikler af plast og gummi.

Der blev fundet SVHC stoffer i 12% af artiklerne.

Desværre var indholdet af SVHC stoffer i disse artikler ikke blevet kommunikeret ud til kunder i 88% af tilfældene, som REACH lovgivningen ellers foreskriver. Og i de situationen hvor indholdet var kommunikeret til kunderne, var denne kommunikation mangelfuld – desværre.

Se mere i video nedenfor: