Så kom den nye vejledning om kemisk risikovurdering. Vejledningen er en opdatering af Arbejdstilsynets eksisterende vejledning om stoffer og materialer. (nr. C.1.3-3. juni 2019).  Nederst på siden kan du finde et link til svar på en række spørgsmål om kemisk risikovurdering og instruktion. Den opdaterede vejledning indeholder følgende nye ændringer:

Ændret begreb.

I den nye vejledning erstattes begrebet ”Kemisk APV” med begrebet ”Kemisk risikovurdering”.

Nyt afsnit om processen ”Sikkerhed i arbejdet med kemi”

I afsnit 3.1 er der indsat en ny tekst, hvor processen ”Sikkerhed i arbejdet med kemi” defineres og gennemgås. I afsnittet gennemgås de enkelte elementer i processen – fra kemisk risikovurdering, over vurdering af risikoreducerende tiltag efter STOP princippet, til oplæring, instruktion og tilsyn med om sikkerhedsforanstaltningerne ved udførelse af arbejdet virker og efterleves.

Nyt afsnit om hvad den ”Kemiske risikovurdering” skal indeholde,

I afsnit 3.2 er der  indsat en ny tekst, der i 7 afsnit (fra 3.2.1- 3.2.7) beskriver, hvad der skal være behandlet og taget stilling til i forhold til de 7 vurderingselementer i en kemisk risikovurdering. Der er anført en lang række eksempler på forhold, der skal inddrages og forslag til hvor man kan finde data til vurderingerne fx i leverandørens SDS.

Nyt afsnit om hvad ”Oplæring og instruktion” skal indeholde

Vejledningen indeholder et nyt afsnit 7 om Oplæring og instruktion, der erstatter afsnittet om arbejdspladsbrugsanvisninger i den gamle vejledning. Afsnittet beskriver i detaljer og med eksempler, hvad effektiv oplæring og instruktion skal indeholde.

I vejledningen besvares desuden spørgsmålet: Hvornår skal der udarbejdes skriftligt materiale? Herunder defineres både begrebet særligt farlige kemikalier og komplicerede processer. Der gives også eksempler på hvad skriftligt materiale kan være.

Det skriftlige materiale kan være tilgængeligt enten i elektronisk form, i papirformat eller andet, blot den er let tilgængelig for de ansatte i den konkrete arbejdssituation.

Klik her, hvis du ønsker at læse mere om de nye regler, herunder få besvaret følgende spørgsmål:

  • Hvornår skal der laves en kemisk risikovurdering?
  • Hvornår kan man undlade at lave en kemisk risikovurdering?
  • Hvad skal dokumenteres skriftligt i den kemiske risikovurdering?
  • Hvordan skal oplæring og instruktion foregå og hvor tit skal den gentages?
  • Hvornår skal der udarbejdes skriftligt materiale?
  • Hvordan defineret et særligt farligt kemikalie?
  • Hvordan defineres en kompliceret proces?