Miljøstyrelsen har udsendt en ny vejledning om B værdier. B-værdierne anvendes blandt andet i forbindelse med dimensionering af skorstens- og afkasthøjder og skal anvendes i tæt sammenhæng med Luftvejledningen fra Miljøstyrelsen.