Avichem’s nye COS app giver brugerne af COS indsigt et de kemikalier, de anvender, så vi sikrer, at de anvendes på en sikker måde.

Introduktion af COSpedia

Med App’en introducerer vi også COSpedia. Her kan man som bruger foretage opslag og finde forklaringer på bl.a. kemiske definitioner, begreber og forkortelser.

Ønsker man at vide  hvad GHS symbolerne eller transport faresedlerne betyder, kan man finde en beskrivelse her. Man kan også finde forklaringer på de CLP klassifikationer, der benyttes i sikkerhedsdatabladene fx STOT RE2 eller Acute Tox 3, og de ikoner der benyttes i COS. Fx kan man slå op hvad de enkelte farver og symboler betyder i COS farvekode. Endelig kan man finde viden om, hvilke handske materialer, og hvilke filtre til åndedrætsværn, der beskytter bedst mod bestemte grupper at kemikalier.

COS appen er udviklet til iOS (Apple Iphone) og Andriod enheder – både smartphone og tablet.

Se hele nyhedsbrevet om den nye COS App

Du kan læse meget mere om den nye “COS User Safety” App her.