Den nye pakke vil bl.a. omfattet følgende:
Viden om kombinationseffekter 
Der vil blive udviklet en model til beregning af kemikaliers kombinationseffekter. Modellen vil blive anvendt til at estimere befolkningens totale udsættelse for disse kemikalier og de konsekvenser, den måtte have.
Liste over hormonforstyrrende stoffer
Der skal udarbejdes en liste over navngivne hormonforstyrrende stoffer, som landene vurderer lever op til WHO’s definition. De konkrete stoffer, skal herefter spilles ind til relevant regulering under fx REACH, kosmetik eller under EU’s fødevareregulering efter en nærmere prioritering.
Fluorkemikalier i EU
Der skal udvikles en ny metode til bestemmelse af total organisk fluor i emballager og andre fødevarekontaktmaterialer og der skal udarbejdes et forslag til harmoniseret fareklassificering af PFBA, som nye kortkædede fluorstoffer nedbrydes til.
Se mere om den nye pakke til bekæmpelse af skadelig kemi her