Ny ph-d afhandling fra Videncenter for Allergi viser, at der var fejl eller mangler i næsten hvert femte sikkerhedsdatablad ud fra et medicinsk synspunkt i forhold til allergiudredning.

Den mest almindelige mangel var, at sikkerhedsdatabladene (SDS) ikke var mærket med de risikosætninger, der fortæller, at produktet kan give overfølsomhed ved kontakt med huden, eller at produktet kan forårsage en allergisk hudreaktion.

Undersøgelsen viser også, at en ud af tre patienter har allergiske reaktioner som skyldes kemikalier, der ikke er inkluderet i den europæiske basis-serie, som læger som minimum tester for, når de har patienter med mistanke om allergi.

Ifølge Videncenter for Allergi bliver der hvert år anmeldt cirka 2900 nye tilfælde af arbejdsbetingede hudsygdomme til Arbejdsskadestyrelsen. Hovedparten skyldes eksem på hænderne forårsaget af allergifremkaldende eller hudirriterende kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Udgiften skønnes til ca. en mia. om året.