Et stadigt stigende pres på Jordens naturressourcer betyder, at vi må gentænke vores måde at producere og forbruge på. Danmark skal omstilles til en mere cirkulær økonomi. Det kan fx ske ved at designe bygninger og produkter til at blive genbrugt, repareret og genanvendt frem for at blive smidt ud.

Derfor har miljø- og fødevareministeren og erhvervsministeren lanceret en Strategi for cirkulær økonomi. Den nye strategi følger op på anbefalingerne fra regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi med seks indsatsområder og 15 initiativer.

De 6 områder er:

  1. Styrke virksomhederne som drivkraft for den cirkulære omstilling
  2. Understøtte cirkulær økonomi gennem data og digitalisering
  3. Fremme cirkulær økonomi gennem design
  4. Ændre forbrugsmønstre gennem cirkulær økonomi
  5. Skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer
  6. Få mere værdi ud af bygninger og biomasse

Se de 15 initiativer her

Se regeringens Strategi  for cirkulær økonomi her

Politisk aftale om Fælles Kemiindsats 2018-21

Den politiske aftale om en fælles kemiindsats mellem alle folketingets partier indeholder flere elementer, der understøtter en cirkulær produktpolitik. Der er et bredt ønske om at produkter kan designes, så de i højere grad kan indgå i en cirkulær økonomi med et fortsat højt beskyttelsesniveau for miljø og sundhed.

Herunder er der ønske om flere produkter bliver omfattet af miljømærkeordningen, samtidig med at der skabes øget kendskab til ordningen. Der er også ønske om, at understøtte virksomhedernes innovation for at erstatte uønsket kemi i produktion og produkter med bedre alternativer– bl.a. for at undgå, at sundheds­ og miljøskadelige kemikalier udgør en barriere for cirkulær økonomi, da de giver problemer ved genbrug og genanvendelse.