Ny rapport om identifikation af problematiske stoffer i overfladebehandlinger på tegl, beton, fiberarmeret cement og beton, samt klinker og sanitet

Miljøstyrelsen har fået gennemført et udredningsprojekt med henblik på at identificere de potentielt miljøproblematiske stoffer, der er blevet anvendt ved overfladebehandling af tegl, beton og fibercement, herunder eternittagplader, under fabrikationen. Derudover er der i litteraturstudiet lavet et udredningsarbejde i forhold til at identificere potentielle problematiske stoffer i klinker og sanitet.

Læs hele rapporten her