AVK

Print Friendly, PDF & Email

Værdien ligger i den kemifaglige support

Hos ventilvirksomheden AVK har de deres eget interne IT-system, som er udrullet til brug blandt virksomhedens medarbejdere. Parallelt bruger kvalitetschef, Niels Jørgen Hedegaard, Chemical Online Service til at holde sig opdateret på sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger, og holde AVK’s eget system ajour.

Oprindeligt har AVK International udviklet deres egen database til at holde styr på virksomhedens kemikalier. Men i en virksomhed uden kemikere ansat, så er den supplerende kemifaglige viden en nødvendighed.

 

”Udfordringen ved vores system er jo til dels at få lavet arbejdspladsbrugsanvisninger og få vurderet de farlige stoffer vi arbejder med,” lyder det fra kvalitetschef i AVK, Niels Jørgen Hedegaard.

”Det at vi kan trække på Avichem, og få den faglige vurdering af de stoffer vi anvender sat ind i en sammenhæng i forhold til lovgivningen. Det er det, der giver os værdi i det her,” fortsætter han.

Det er Niels Jørgen Hedegaard, der i sit job som kvalitetschef, har ansvaret for at AVK International overholder alle lovkrav i forhold til virksomhedens brug og håndtering af kemikalier.

”Jeg har brugt Avichem, hver gang vi har fået nye kemikalier, fordi de har skullet vurdere det i forhold til, om vi har en APB, eller om vi skulle have lavet én. Og skulle vi have lavet én, så har de også lavet den for os. Derudover har vi brugt dem ekstraordinært til at komme med nogle helt konkrete vurderinger af nogle stoffer, eksempelvis af stoffet chrom 6. Så vi bruger dem, når der skal noget faglighed til,” siger Niels Jørgen Hedegaard.

Og for ham er der ingen tvivl om kvaliteten af fagligheden.

”Det er mit helt klare indtryk, at de sætter meget pris på at være opdaterede i forhold til ny lovgivning. Ny lovgivning handler ofte om, hvordan man tolker det, og der gør Avichem meget ud af at kontakte myndighederne, hvis der er tvivlsspørgsmål.”

”Det er dejligt at kunne trække på den viden, de har, specielt i en travl hverdag, hvor man ikke lige selv synes, at man har tiden og overskuddet til det, og måske heller ikke er i stand til at stille de rigtige faglige spørgsmål.”

Selv om det indtil nu kun har været kvalitetschefen selv, der har benyttet sig af Cheimcal Online Service, mens resten af AVK’s medarbejdere har benyttet sig af virksomhedens egen database, så giver det ifølge kvalitetschef, Niels Jørgen Hedegaard, god mening at samle de to databaser i én.

”Ideen om at have et parallelt system er jo ikke særlig attraktiv. Og så er der trådt ny lovgivning i kraft omkring kemiske risikovurderinger, hvor Avichem har udviklet en særlig løsning i COS, som kan bruges til at følge det lovkrav også. Så i stedet for at vi begynder at udvikle og opfinde noget selv, så har vi besluttet at det er tidspunktet, hvor vi går over på COS og udruller det i hele virksomheden.”

Niels Jørgen Hedegaard
Kvalitetschef

Del siden