Avichem deltog med “Chemical Online Service” på topmødet på Århus Universitet.

Dejlig eftermiddag på Århus Universitet hvor topledere i Østjylland samledes for at diskutere de udfordringer erhvervslivet står overfor og mulige veje til at øge produktivitet og konkurrenceevne i en digital verden. Stor interesse fra de mere en 500 deltagere for at høre, hvordan vi 11 østjyske virksomheder, der deltog med en stand, har taget udfordringen op ift. effektivisering, digitalisering og nytænkning.