Hvis farlige kemikalier indtages eller bruges forkert, er der risiko for forgiftning. For at kunne vælge den rette behandling skal sundhedspersonale på bl.a ”Giftlinjen” vide, hvilke kemikalier en patient har været i kontakt med.

Sælger du en kemisk blanding til privat eller professionelt brug, så betyder ændrede EU-regler, at du fra 1. januar 2021 skal indberette ensartede sammensætningsoplysninger til giftinformationscentre i alle de EU-lande, hvor blandingen markedsføres.

Oprindeligt var fristen for blandinger, der sælges til forbrugere, sat til 1. januar 2020, men da det har vist sig at være urealistisk at nå, ønsker Kommissionen at skyde fristen til 1. januar 2021. For blandinger der sælges til industriel brug er tidsfristen 1. januar 2024. Nedenfor kan du se en video om de nye regler:

Indberetningen skal foregå i PCN-portalen. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har udviklet et harmoniseret standardformat (PCN-format) for indberetning af oplysningerne og oprettet en central portal (PCN-portalen). PCN står for Poison Centres Notification.

Er du importør eller downstream-bruger af en kemisk blanding, skal du indberette sammensætnings-oplysninger i alle de medlemslande, hvor blandingen markedsføres. Hvis du som dansk detailhandler f.eks. køber en kemisk blanding fra en tysk leverandør, så skal du enten selv indberette til PCN portalen eller sikre dig at din tyske leverandør har angivet, at blandingen sælges i Danmark.

Ved indberetningen skal der også oplyses en unik formelidentifikator (UFI). UFI’en kæder de indberettede oplysninger om sammensætningen af en blanding sammen med det produkt, der markedsføres.

UFI’en skal enten placeres på blandingens etiket i sammenhæng med den øvrige produktmærkning eller på den indvendige emballage tæt på etiketten.

Miljøstyrelsen har oprettet en portal, hvor du kan læse meget mere om de nye indberetningsregler

Fx

  • Hvilke blandinger skal indberettes?
  • Hvem skal indberette?
  • Hvilke informationer skal jeg indberette?
  • Hvornår skal jeg indberette?
  • Hvad er i UFI?

Og skulle du ikke finde de informationer, du søger her, er der også udarbejdet en EU vejledning, der ligger på ECHA’s hjemmeside.