Tre mdr. til at implementere de nye regler om stoffer og materialer. Den nye bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) nr 254 af 19/03/2019 træder nemlig i kraft den 1. juli 2019.

Detaljerne i de nye regler

Den endelige tekst i bekendtgørelsen minder meget om det udkast der blev sendt i høring i december måned sidste år. Dog er der foretaget nogle justeringer i de nye regler om oplæring og instruktion.

I forhandlingerne hos arbejdsmarkedets parter har en af “knasterne” i fastsættelse af de nye regler været, om der skulle være et krav til skriftlighed i forhold til procesinstruktionerne.

Ønsker du at se de nye ændringer, og hvad det betyder for dig, så klik her, for at se detaljerne i de nye regler.

 

Fokus flyttes fra produkt til proces

Med de nye lovkrav er fokus blevet flyttet fra det enkelte kemikalie, til de processer og arbejdsopgaver, der udføres på arbejdspladsen.

Øget fokus på oplæring og instruktion

Samtidig er det blevet sat øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der har medført et materielt arbejdsmiljøproblem.