Arbejdstilsynet har nu sendt de nye regler om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) i høring. Det drejer sig bl.a. om bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (nr. 1793 af 18 december 2015). Det betyder, at vi pt. kender de lovtekster, der med stor sandsynlighed bliver vedtaget indenfor kort tid. Høringsfristen udløber den 3 december.

Bekendtgørelserne forventes at blive udstedt til 1. januar 2019 men forventes at træde i kraft 1. juli 2019. Virksomheder der håndterer kemikalier får ca. et halvt år, til at implementere de nye regler.

Kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger har siden 2015 været behandlet i dialoggruppen om kemiske formkrav med Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter, og de nye regler bygger på disse drøftelser.

Detaljerne i de nye regler

Ønsker du at se de nye ændringer, og hvad det betyder for dig, så klik her, for at få overblik og se de detaljerne i de nye regler.

 

Fokus flyttes fra produkt til proces

Med de nye lovkrav flytter Arbejdstilsynet fokus fra det enkelte kemikalie, til de processer og arbejdsopgaver, der udføres på arbejdspladsen. Kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger på produkter bliver ophævet. I stedet bliver der sat øget fokus på den kemiske APV, der bliver er omdrejningspunktet i de nye krav. Det betyder at de arbejdsopgaver, der idag går “fri af” af kravet om APB, fremover omfattes af de nye regler. Det kunne fx være opvarmning af plast granulat eller loddearbejde.

Øget fokus på oplæring og instruktion

Samtidig vil der blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre et materielt arbejdsmiljøproblem. Det bliver som udgangspunkt op til arbejdsgiveren at vurdere hvilken metode, der er mest effektiv til at instruere de ansatte i, men der kan være situationer, hvor skriftlighed er nødvendig. Det er tilfældet ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold