Vi har her i weekenden frigivet en række ændringer og opdateringer til Chemical Online Service (COS).

Ændringerne består af et helt nyt procesmodul til håndtering af Arbejdstilsynets nye krav til “Kemisk APV” og instruktion ved brug af kemikalier. De består desuden af helt nye screeningsrapporter på alle kemikalier.

Det nye procesmodul kan sammen med de øvrige værktøjer og vurderinger i COS lette din opgave med at implementere de nye regler, der er på vej fra Arbejdstilsynet.

Værktøjer til “Kemisk APV”

De nye regler betyder, at der skal laves en “Kemisk APV” for alle de arbejdsprocesser, hvor medarbejdere har risiko for at blive udsat for kemikalier. Det nye procesmodul i COS indeholder værktøjer til “Kemisk APV”:

 • Modul til oprettelse af alle virksomhedens arbejdsprocesser og tilføjelse af de kemikalier der anvendes i processen.
 • Vurdering at de enkelte kemikalier, herunder farlighed på kort og lang sigt, ved eksponering.
 • Værktøj til samling af data på de kemikalier, der anvendes ved arbejdsprocessen.
 • Værktøj til udarbejdelse af en skriftlig ”Kemisk APV” / “kemisk risikovurdering” af arbejdsprocessen.
 • Værktøj til at gøre den tilgængelig for de ansatte under hver arbejdsproces
 • Arkiv over vurderede standard arbejdsprocesser, der frit kan kopieres og tilrettes.

Det nye procesmodul indeholder også print af en sikkerheds instruktion for hver arbejdsproces.

Indfrielse af nye krav

Med det nye procesmodul bliver det muligt at indfri  de nye krav til:

 • at der skal udarbejdes skriftlige kemiske APV’er på alle arbejdsprocesser, hvor der anvendes kemikalier.
 • at de skriftlige Kemiske APV’er skal være tilgængelige for de ansatte
 • at der skal foretages farlighedsvurderinger på de kemikalier, der indgår i processerne.
 • at kemikaliedata (farlighedsvurderinger, mærkninger og andre data)  skal være tilgængelige for de ansatte.
 • at der skal være arbejdsinstruktioner for processerne, der skal tage udgangspunkt i den “kemiske APV” og som skal bruges ved instruktion af de ansatte.
 • at alle ansatte skal have en effektiv og korrekt instruktion og oplæring inden arbejdet ved processen påbegyndes.
 • at de kemikaliedata, der ligger til grund for den “Kemiske APV” løbende opdateres.

Mere information

Se mere om:

Se også video om: