Dødsfald pga. kræft blandt mænd og kvinder i Danmark

Figuren viser udviklingen i antal dødsfald pga. kræft blandt mænd og kvinger i Danmark i årene 2012-2021.