Ingen produkter med gammel faremærkning efter 1. juni 2017

Marts 2017

Salg af kemiske blandinger med ”gammel” orange mærkning

Kemiske blandinger, der er markedsført før den 1. juni 2015 med gammel faremærkning (orange faresymboler), må sælges frem til 1. juni 2017. Efter denne dato må blandinger med gammel faremærkning ikke længere være på markedet. Til den tid skal forhandlere enten have skiftet de gamle etiketter ud med nye eller trække produkterne tilbage fra markedet.

Hvis du er forhandler, bør du gennemgå dit varelager og få solgt ud af produkter med gammel faremærkning. Alternativt kan du kontakte leverandøren af blandingen og få tilsendt nye CLP-etiketter, som kan sættes på produkterne.

CLP-reglerne gælder både for kemikalier, der sælges til private og til professionel brug. Er CLP-reglerne ikke overholdt, vil kemikalierne være ulovlige at sælge.

Vær opmærksom på, at ændrer du mærkningen f.eks. for at sælge et kemikalie i din egen virksomheds navn, så overtager du ansvaret for, at kemikaliets faremærkning er korrekt.

Salg af kemiske stoffer med ”gammel” orange mærkning

For kemiske stoffer ophørte overgangsordningen i CLP-forordningen 1. december 2012. Kemiske stoffer i virksomheden skal derfor pt. være mærket efter CLP.

Brug af kemiske blandinger med ”gammel” orange mærkning.

Virksomheder der bruger kemiske blandinger, kan anvende blandinger med gammel faremærkning frem til 1. juni 2017, såfremt blandingerne er lovligt markedsført med denne mærkning. Eksisterer der, den 1. juni 2017, fortsat kemiske blandinger på virksomheden med den gamle orange faremærkning, skal disse produkter ommærkes.

Vær også opmærksom på at få ommærket, hvis I omhælder kemikaliet til en anden emballage fx mindre beholdere.

Ifølge signaldirektivet, der er implementeret i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning, stilles der krav om, at beholdere og rørsystemet på arbejdspladsen, der indeholder farlige kemiske blandinger, skal mærkes efter CLP-forordningen.

Vær derfor opmærksom på, at krav til ommærkning også gælder beholdere og rørsystemer med farlige kemiske blandinger.

CLP mærkning i sikkerhedsdatabladene

CLP mærkning af sikkerhedsdatabladene (SDS) trådte i kraft allerede i 2015. Pt. burde alle SDS med den ”gamle” orange mærkning være fjernet fra markedet. Der findes dog stadig mange sikkerhedsdatablade, der ikke lever op til CLP forordningen.

Ny kontrol kampagne med den nye CLP mærkning vedtaget i EU

Det er en god idé, at få både SDS, emballagemærkning samt mærkning af beholdere og rørsystemer på plads snarest. Den 11 november 2016 besluttede EU’s ”Håndhævelsesforum” nemlig hvad indholdet i det næste kontroltjek ”REACH-EN-FORCE-6” (REF-6) skal være.

EU’s ”Håndhævelsesforum” er et netværk af myndigheder med ansvar for håndhævelse af REACH-, CLP- and PIC-forordningerne i EU, Norge, Island og Liechtenstein. Hvert år beslutter dette forum hvilke håndhævelsesaktiviteter, der skal igangsættes i de kommende år.

Det næste håndhævelsesprojekt vil fokusere på klassificering og mærkning af blandinger, herunder kontrol af relevante dele af SDS, fx vil følgende blive kontrolleret:
Efterleves forpligtelser til at anmelde klassificeringer til C & L Inventory, hos ECHA
Efterleves pligten til at anvende en harmoniseret klassificering og mærkning, når blandinger klassificeres og mærkes.
Kontrolindsatsen vil blive udarbejdet i 2017, inspektion vil finde sted i 2018 og offentliggørelse af rapporten forventes i slutningen af 2019.