Bekendtgørelsen om anvendelse af administrativt bødeforlæg ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen er ændret pr. 3. oktober. Teksten i bek. ved kemiske stoffer er ændret til, at der nu kan gives administrative bøder ved:
  • Arbejde med stoffer og materiale, hvor der gælder et forbud
  • Uforsvarlig arbejde med stoffer og materialer med høj akut giftighed
  • Alt uforsvarligt arbejde med stoffer og materialer med kræftfremkaldende virkning eller klart uforsvarligt arbejde, der medfører udsættelse for kræftfremkaldende påvirkning.«