Print Friendly, PDF & Email

Avichem Aps – Børsen Gazelle 2020 & 2022 

Dejligt når hårdt arbejde giver pote!

Avichem Aps har gennem flere år arbejdet på, at udvikle og videreudvikle Chemical Online Service (COS) – vores web-baserede kemividens-løsning til kemikalieledelse. Det har vi gjort med hjælp fra vores dygtige medarbejdere og vores mange idérige kunder.  Stor tak til alle nye som gamle kunder for alle jeres gode ideer og input og en særlig tak til vores medarbejdere.

Børsen gazelle 2020
Avichem Børsen Gazelle 2022 side

COS henvender sig til virksomheder, der anvender kemikalier enten som råvarer eller hjælpestoffer.

Vi ser det som vores fornemste opgave:

“At gøre det nemt for vores kunder, at implementere kemikalielovgivningen, at udvikle grønne produkter, at etablere en bæredygtig produktion og at skabe en sikker og tryg arbejdsplads for de ansatte”. Derfor ønsker vi med COS, at;

1. Fjerne de ressourcetunge processer hos vores kunder til fx:

  • Rekvirering og opdatering af sikkerhedsdatablade.
  • Overvågning og opdatering af kemikalielovgivning

2. Fjerne de kompetencetunge processer hos vores kunder til fx:

  • Farlighedsvurdering af deres kemikalier
  • Udarbejdelse af sikkerhedsinstruktioner og vurdering af værnemidler
  • Vurdering af deres kemikalier op i mod gældende og ny lovgivning

3. Tilføre værdi hos vores kunder, i form af værktøjer, viden og kompetencer.

Målet er at vores kunder bliver i stand til, med så få ressourcer som muligt, at skabe en god forretning på at indføre bæredygtige løsninger. Og bliver klædt på til at se deres potentialer, i at gøre bæredygtighed til en del af produktudviklingen, forretningmodellen og virksomheds strategien.

Del siden