Dispensation fra artikel 95-listen

Miljøministeren har besluttet, at Miljøstyrelsen frem til den 30. juni 2020 kan dispensere fra kravet om, at aktivstofleverandør skal være registreret på EU’s artikel 95-liste. Derved vil det blive muligt at øge den tilgængelige mængde af de nødvendige aktivstoffer til brug i håndsprit.

Fortsat registrering hos Produktregisteret

Alle producenter af håndsprit vil fortsat skulle være registreret hos Produktregisteret eller hos Miljøstyrelsen, hvilket vil gøre det muligt fortsat at føre kontrol med området.

Dispensation fra artikel 55 til brug af iso-propanol 

Håndsprit med iso-propanol skal fortsat som minimum have en dispensation efter biocidforordningens artikel 55. Derfor skal de gældende virksomheder indsende en ansøgning til Miljøstyrelsen – se mst.dk. Da det forventes, at ansøgningerne kan behandles hurtigt, forventes den lavest mulige gebyrsats på 2.500 kroner at blive anvendt. Dermed kan virksomhederne omlægge produktionen til håndsprit, uden at spørgsmål om økonomi skal blive en hindring.

Se miljøstyrelsen nyhed her