I dag afholdes i en konference i Bruxelles, hvor det skal diskuteres, hvordan der kan skaffes forbedringer på følgende fem områder:

  • Industriens registreringer under REACH,
  • Kontrol med særligt problematiske stoffer,
  • Hormonforstyrrende stoffer,
  • Nanomate­rialer,
  • Problematiske stoffer i importerede varer.

Der ønskes pres på Kommissionen til at sætte gang i nye initiativer. Se mere her

EU ønsker hårdere kurs overfor skadelig kemi.