Stoffet Chrom 6, der findes bl.a. i pigmenter, maling og metalbelægninger er kræftfremkaldende.  Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vurderer, at den gældende grænseværdi, som er sat i Danmark og EU, muligvis er for lempelig. Arbejdstilsynet har derfor på den baggrund bedt NFA gennemgå litteraturen og komme med et videnskabeligt, helbredsbaseret forslag til en revideret grænseværdi. Se mere her