Grænseværdien for methylisothiazolinon sænkes

EU har netop vedtaget at sænke grænseværdien for, hvornår blandinger som maling og rengøringsmidler skal faremærkes, hvis de indeholder det allergifremkaldende stof MI (Methylisothiazolinone).

Fremover skal en kemisk blanding mærkes som hudallergifremkaldende allerede når det indeholder 0,0015% i stedet for 1%, som det er i dag.

Se mere her

Hvor finder man MI?

MI benyttes bl.a som konserveringsmiddel i vandbaseret maling for at undgå, at den rådner.

Videncenter for allergi oplyser på deres hjemmeside, at der i et europæisk studie (2015) af i alt 71 malinger fra Danmark, England, Frankrig, Tyskland og Sverige tilfældigt indkøbt fandtes MI i 93% af malingerne og BIT i 96% af malingerne. Samtlige lande benyttede høje koncentrationer af MI, der ikke var deklareret på hverken malingbøtten eller sikkerhedsdatabladet.

I rum med nymalede vægge kan MI måles i inde luften i mindst 42 dage, MCI kan også måles, mens BIT afdamper mindre.  Disse fund forklarer, hvorfor nogen får MI allergi ved at opholde sig i nymalede rum og at symptomerne (eksem, astma eller høfeber) kan vare i lang tid efter, der er malet.