Hvis I importerer kemikalier eller varer, der er produceret uden for EU, så kan de indeholde kemiske stoffer, som er forbudte i EU.

EU’s kemikalielovgivning REACH har en liste over stoffer, der er forbud mod i specifikke produkter, eller hvor der er begrænsninger i forhold til at markedsføre stofferne.

Miljøstyrelsen har udsendten ny tjekliste, der hjælper dig med at overholde kemikalie reglerne, så I undgår, at Jeres produkt(er) pludselig havner på EU’s RAPEX liste (Rapid alert system), og at I bliver bedt om at trække dine varer tilbage fra markedet.

Er du “COS kunde” dvs. har et abonnement på COS, tjekker vi dine kemikalier for dig. Det betyder, at I på en hurtig og effektiv måde, kan få viden om, hvorvidt Jeres produkt er omfattet af forbud eller begrænsninger i REACH og andre kemikalieregelsæt. Du kan læse mere om COS her