Arbejdstilsynet gennemfører kemitilsyn på en række virksomheder indenfor brancherne:

 • Metal- og maskinindustrien
 • Overfladebehandling
 • Fremstiller transportmidler
 • Fremstilling af vindmøller

Arbejdstilsynet har meldt ud at de tjekker følgende ved et kemitilsyn:

“På vores kemitilsyn ser vi på, om I har foretaget jeres kemiske risikovurdering og truffet passende foranstaltninger til at forebygge, at medarbejderne bliver udsat for indånding af eller hudkontakt med farlig kemi. Vi ser også på, om medarbejderne er oplært og instrueret i at udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.Vi undersøger, om I har arbejdsprocesser, hvor der kan dannes røg, støv, damp mv., eller hvor der er risiko for hudkontakt med olier eller anden kemi, der kan skade huden, fx nikkel. Vi undersøger, om der er truffet foranstaltninger til at beskytte medarbejderne, eller hvorfor de foranstaltninger der er truffet, ikke er tilstrækkelige. Det kan for eksempel være:

 • Manglende eller utilstrækkelig procesventilation
 • Utilstrækkelig ventilation i blanderum og klargøringsstationer
 • Indretning af sprøjtebokse, -kabiner og lukkede anlæg
 • Manglende brug af personlige værnemidler ved sprøjtemaling og lakering
 • Manglende beskyttelse mod støv i forbindelse med slibning
 • Personlige værnemidler, der er uegnede til opgaven, fx handsker eller maske
 • Utilstrækkelig rengøring
Utilstrækkelige velfærdsforanstaltninger, fx ingen adgang til vandhane med håndfri betjening ved arbejde med epoxy og isocyanatholdige produkter.”

Hvad skal I kunne dokumentere ved et kemitilsyn?

I skal kunne fremvise:
 • En produktliste over de kemikalier, der anvendes på jeres arbejdsplads
 • Opdaterede SDS på alle kemikalierne på produktlisten
 • En kemisk risikovurdering (KRV) på jeres arbejdsprocesser, hvor der anvendes eller frigives kemiske stoffer, der skal
  • indeholde de forhold, der skal indgå i oplæring og instruktion af medarbejderne.
  • have en form, der gør, at den kan udgøre grundlaget for oplæring og instruktion af de ansatte.
I skal kunne demonstrere, at følgende er tilgængelige for alle medarbejdere:
 • Produktliste
 • Opdaterede SDS’er
 • KRV på arbejdsprocesser,

Sådan gør COS det let for jer, at efterleve Arbejdstilsynets krav?

Produktliste:

Med et COS abonnement har I fuldstændig overblik over hvilke kemikalier i anvender og hvor i anvender dem.
og I kan trække de produktlister I skal bruge – både på arbejdssteder og processer.

Opdaterede SDS:

Med et COS abonnement, har I altid opdaterede SDS, da vi løbende overvåger op opdaterer jeres SDS.

Kemiske risikovurderinger (KRV):

Med et COS abonnement, får I et værkstøj til udarbejdelse af KRV’er og procesinstruktioner, der i indhold og form lever op til AT’s krav. I får risikovurderet alle de kemikalier, der indgår i jeres arbejdsproces.  Og I får adgang til lang række KRV’er på standardprocesser, I frit kan downloade og anvende.

Adgang til opdateret dokumentation for alle medarbejdere:

Med et COS abonnement har jeres medarbejdere altid adgang til opdaterede dokumenter via PC, tablet eller smartphone:
 • Produktlister
 • SDS
 • Kemikaliebrugsanvisninger
 • Kemiske risikovurderinger på arbejdsprocesser
 Ønsker du at vide mere om COS så klik her: Hvad er COS / COS abonnementer