Kontrol med CLP klassificering og mærkning af kemiske blandinger

I januar måned begyndte den planlagte EU kontrol (EU’s håndhævelsesprojektet REACH-EN-FORCE-6 (REF6)) om klassificering og mærkning af en kemiske blanding. Kontrollen handler bl.a. om hvorvidt blandingerne er klassificeret og mærket korrekt ud fra de oplysninger der fremgår af sikkerhedsdatabladet for blandingen. Kontrollen kører hele 2018. I alt deltager 31 europæiske lande i projektet.
En rapport om resultaterne af inspektionerne /kontrollerne vil være tilgængelig i fjerde kvartal 2019.
I Danmark er det kemikaliekontrollen, der udfører inspektionerne i REF 6. De har lagt op til kontrol af forskellige produkttyper også biocidprodukter. Kontrollen kan foretages i flere led i en leverandørkæde, dog undtaget fabrikanter og importører af stoffer.

Se mere her