Hvert år opdages over 100 nye tilfælde af asbest sygdommen lungehindekræft. Mens halvdelen af kommuner i ny undersøgelse erkender, at der føres helt utilstrækkelig tilsyn med sortering af byggeaffald. Kommunerne er myndighed på området, men hænger i bremsen. Myndighederne  taler cirkulær økonomi, de taler bæredygtighed og de taler grønne indkøb, men der tales med to tunger. Myndighederne siger én ting, men viser selv det stik modsatte i praksis.

Ingeniøren har haft fokus på Asbest problematikken gennem den sidste tid. Læs mere om hvorfor farlige asbest fibre lang fra er fortid.