ECHA har netop (den 18.12.2019) rapporteret fra EU’s 6. kontrol kampagne. Denne gang blev virksomhedernes håndhævelse af kemikalie reglerne i de 29 medlemslande i EU undersøgt. Kampagnen fokuserede på klassificering og mærkning af kemiske blandinger fx vaske- og rengøringsprodukter, biocidholdige produkter, overfladebehandling, maling, fortyndere og malingsfjernere, klæbe- og tætningsmidler.

De vigtigste resultater af kampagnen er følgende:

  • 44% af de undersøgte blandinger var ikke compliant med kemikaliereglerne.
  • 17% af de undersøgte blandinger brugte en forkert klassificering, hvilket kan resultere i forkert mærkning på blandingerne og derved også forkerte råd om sikker brug.
  • For visse stoffer, med problematiske egenskaber (kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske og allergifremkaldende stoffer), er klassificering og mærkning harmoniseret i hele EU, for at sikre en tilstrækkelig risikostyring. For 9% af de stoffer, der blev kontrolleret i projektet, blev den krævede harmoniserede klassificering og mærkning ikke anvendt.
  • 33% af de undersøgte blandinger havde forkert mærkning.
  • 33% af de kontrollerede sikkerhedsdatablade var ikke i overensstemmelse med kravene.
  • 7% af de kontrollerede biocidholdige produkter manglede enten en gyldig tilladelse i henhold til Biocid reglerne (BPR) eller i henhold til national lovgivning i overgangsperioden.
  • For 17% af de kontrollerede biocider var etiketten ikke compliant med reglerne.

Se video hvor ECHA præsenterer resultaterne af kampagnen sammen med en opsang til hele forsyningskæden, der håndterer kemikalier og udarbejder dokumentation.