ECHA EU’s kemikalieagentur har lige frigivet en rapport, der beskriver undersøgelser af ”compliance graden”
af de blandinger og artikler der sælges i EU landene (REF 4)
Resultater fra 27 EU lande indgår i rapporten.

I 2016 blev der udtaget 1009 blandinger og 4599 artikler på markedet
heraf var 20 % af produkterne markedsført via internettet.
De udtagne produkter blev testet for stoffer omfattet af EU’s begrænsningsliste (Annex XVII).

Rapporten viser et relativt stort antal produkter på det europæiske marked, der indeholder kemikalier,
der er begrænset under REACH. Samlet set var 18% af de 5 625 målrettede produktkontroller ikke i overensstemmelse med begrænsningerne I REACH (Annex XVII)

18% af de udtagne produkter (ca. hvert 5. produkt) var i overensstemmelse med EU’s REACH lovgivning (”non-compliant”). Værst så det ud i forhold til følgende produkter og ”problem stoffer”:
• 19,7% af det testede legetøj indeholdt phthalater i koncentrationer over det tilladte
• 14 % af de testede lodde materialer indeholdt cadmium i koncentrationer over det tilladte
• 13,6% af de testede produkter indeholdt asbest fibre
• 13,3% af de testede lædder artikler indeholdt chrom (VI) i koncentrationer over det tilladte.
• 11,1% af de testede metaldele i tøj indeholdt nikkel i koncentrationer over det tilladte.
Samlet set blev de fleste overtrædelser fundet ift. produkter, der havde oprindelse, der ikke kunne identificeres (39%) efterfulgt af produkter importeret fra Kina (17%).

Læs hele rapporten her