Print Friendly, PDF & Email

COS User Safety App 

Ny COS App giver indsigt og viden om kemikalier.  

Mål med ny COS App?

Avichem Aps har tre overordnede mål med “COS User Safety App”, der er udviklet til iOS (Apple Iphone) og Andriod enheder – både smartphone og tablet.

1. Det skal være let at arbejde sikkert med kemikalier

En af de allervigtigste parametre, i bestræbelserne på at skabe en god sikkerhedskultur på arbejdspladsen, er at det skal være let at gøre de rigtige ting.  Med COS bruger App har du altid dine kemikalie data lige ved hånden, selv om du arbejder langt fra kontoret fx hos kunder.

2. Det skal være trygt at arbejde med kemikalier

Jo større grad af tryghed, jo større trivsel på arbejdspladsen. Med COS bruger App, er opdateret viden om, hvordan du arbejder sikkert, altid tilgængelig for dig som bruger, uden brug af ressourcer til vedligehold af mapper og dokumenter. Desuden har du altid din sikkerheds dokumentation i orden, når du udfører arbejde fx på kundes anlæg.

3. App’en skal tilføre værdi i form af viden og kompetencer

Kemikalieviden er tungt stof og svært tilgængeligt, ikke mindst fordi der benyttes mange forkortelser og begreber. Med COS bruger App har vi gjort det let at finde forklaringer og fx læse en fareetikette eller et sikkerhedsdatablad.

Indhold i COS User Safety App

 • Indstillinger
 • Mine produkter
 • Mine processer
 • Beskeder
 • Scan
 • COSpedia
 • COS E-learning

Mine produkter

Under ikonet “Mine produkter” får du en oversigt over de produkter, som er tilføjet til det arbejdssted, som du valgte under indstillinger. Du kan søge dit produkt, ved at “scrolle” med fingeren eller skrive navnet eller dele af navnet i søgefeltet.Ved at klikke på produktet, får du adgang til en række oplysninger om produktet:

 • Produktdetaljer (bl.a. affaldsfraktion)
 • COS farvekode
 • CLP klassifikation og mærkning
 • Sikkerhedsdatablad (SDS)
 • Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)

Mine processer

Under knappen “Mine processer” får du en oversigt over de arbejdsopgaver eller processer, der er tilføjet dit arbejdssted. Du kan søge din arbejdsopgave /proces, ved at “scrolle” med fingeren eller skrive navnet eller dele af navnet i søgefeltet.

Ved at klikke på processen, får du adgang til de instruktioner, der er udarbejdet på basis af den kemiske APV på processen. Du får følgende oplysninger:

 • Værnemidler,
 • Farer og eksponering,
 • Anvendelse herunder begrænsninger
 • Forholdsregler, herunder også affaldsfraktion
 • Oversigt over produkter, der er tilføjet processen.

Beskeder

Her kan du læse beskeder fra Avichem, fx. om nye regler, nye stof klassifikationer og lignende.

Scan for produkt

Under knappen “Scan for produkt” har vi gjort det muligt, at du kan scanne en stregkode (EAN nr) på et produkt og på den måde gå direkte til data på produktet. Via stregkode scan har I mulighed for følgende i COS App’en:

 • Gå direkte til produktet
 • Tilføje et produktet til dit arbejdssted
 • Bestille et nyt produkt
 • Tilføje et EAN nr til et produkt

COSpedia

Med App’en introducerer vi også COSpedia. Her kan man som bruger foretage opslag og finde forklaringer på bl.a. kemiske definitioner, begreber og forkortelser.

Ønsker man at vide  hvad GHS symbolerne eller transport faresedlerne betyder, kan man finde en beskrivelse her. Man kan også finde forklaringer på de CLP klassifikationer, der benyttes i sikkerhedsdatabladene fx STOT RE2 eller Acute Tox 3, og de ikoner der benyttes i COS. Fx kan man slå op, hvad de enkelte farver og symboler betyder i COS farvekode. Endelig kan man finde viden om, hvilke handske materialer, og hvilke filtre til åndedrætsværn, der beskytter bedst mod bestemte grupper at kemikalier.

COS E-learning

COS E-learning indholder små korte instruktions video’er om f.eks.

 • “Brug af handsker”,
 • “Brug af luftforsynet åndedrætsværn”,
 • “Kemikalieuheld”
 • “Brug af scanne funktionen i App’en”

Mere information

Du er velkommen til at kontakte os og få en online demonstration af COS og den tilhørende bruger app på tlf. 20 69 16 67.

Du kan også søge mere viden her:

Del siden